BBA001 Videa – Přednášky

Seznam otázek BBA001 – česká výuka

Kinematika hmotného bodu. Otázky č. 4 až 7
Kinematika hmotného bodu. Otázky č. 8 až 11
Dynamika hmotného bodu. Otázky č. 12 až 14
Dynamika hmotného bodu. Otázky č. 15 až 19
Dynamika hmotného bodu. Otázky č. 20 až 23
Dynamika tuhých těles. Otázky č. 24 až 28
Dynamika tuhých těles. Otázky č. 29 až 33
Dynamika tuhých těles. Otázky č. 34 až 37
Hydromechanika. Otázky č. 38 až 41
Hydromechanika. Otázky č. 42 až 44
Kmity. Otázka č. 45 až 47
Kmity. Otázka 48 až 50

 

List of Questions BBA001 – English Teaching

Kinematic of particle. Questions 1 – 4
Kinematic of particle. Questions 5 – 7
Dynamic of particle. Questions 8 – 10
Dynamic of particle. Questions 11 – 15
Dynamic of particle. Questions 16 – 19
Dynamic of rigid body. Questions 20 – 24
Dynamic of rigid body. Questions 25 – 29
Dynamic of rigid body. Questions 30 – 32
Hydromechanics. Questions 33 – 36
Hydromechanics. Questions 37 – 39
Oscillations. Questions 40 – 41
Oscillations. Questions 42 – 43