Doktorandské semináře

23.11.2023 
Ing. Luboš Jakubka: Lokalizace dutin v kompozitních materiálech pomocí georadaru 
Ing. Houssam Mahmoud: 3D model a NDT

1.12.2022 
Mgr. Jan Puchýř: Srovnání mikrofonu a piezoelektrického snímače
Ing. Houssam Mahmoud: NDT a DT - měření a analýza