Doktorandské semináře

 

20.5.2024 
Mgr. Jan Puchýř: Využití akustických metod pro nedestruktivní testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokými teplotami
23.11.2023 
Ing. Luboš Jakubka: Lokalizace dutin v kompozitních materiálech pomocí georadaru 
Ing. Houssam Mahmoud: 3D model a NDT
1.12.2022 
Mgr. Jan Puchýř: Srovnání mikrofonu a piezoelektrického snímače 
Ing. Houssam Mahmoud: NDT a DT - měření a analýza