Doktorandské semináře

1.12.2022 
Mgr. Jan Puchýř: Srovnání mikrofonu a piezoelektrického snímače
Ing. Houssam Mahmoud: NDT a DT - měření a analýza