BBA001 Videa – Laboratoře

7.3 Stanovení hustoty pevných látek přímou metodou a na hydrostatických vahách

7.5 Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

7.6 Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou

7.7 Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče

7.10 Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

8.1 Stanovení povrchového napětí kapalin

8.2 Stanovení viskozity Stokesovým viskozimetrem

 

Práce s kalkulátorem

Zápis výsledku (včetně absolutní chyby)

Zákon přenosu chyb (příklad výpočtu)