Rozpis laboratorních úloh

Rozpis laboratorních úloh z fyziky pro ZS – BBA001
Pořad. číslo Číselná označení úloh
1. měř. 2. měř. 3. měř. 4. měř. 5. měř. 6. měř. 7. měř. 8. měř 9. měř
1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
2 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
3 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
4 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
5 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2
6 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2
7 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2
8 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2
9 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1
10 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1
11 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1
12 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1
13 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3
14 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3
15 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5
16 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5
17 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6
18 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6
19 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7
20 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7
21 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8
22 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8
23 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
24 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
25 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10
26 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Studijní literatura: Prof. RNDr.Tomáš Ficker, DrSc.: Fyzikální praktikum I, CERM, Brno 2006

Seznam laboratorních úloh

7.1 Stanovení optické mohutnosti čoček sférometrem
7.2 Stanovení plošného obsahu přímou metodou a planimetrem
7.3 Stanovení hustoty pevných látek přímou metodou a na hydrostatických vahách
7.5 Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou
7.6 Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou
7.7 Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče
7.8 Stanovení modulu pružnosti ve smyku přímou metodou
7.9 Stanovení modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou
7.10 Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
7.11 Stanovení momentu setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla
7.12 Stanovení momentu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů
8.1 Stanovení povrchového napětí kapalin
8.2 Stanovení viskozity Stokesovým viskozimetrem
13.1 Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akustické emise
13.2 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou impact-echo
13.3 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie