Podmínky pro kombinované studium

Výuka Fyziky I (BBA001) v zimním semestru I. ročníku kombinovaného studia FAST VUT v Brně

Na počátku semestru je nutné zaregistrování studentů k předmětu ve fakultním intranetu (1. povinné soustředění) – nezaregistrovaní studenti nebudou moci získat zápočty a skládat zkoušky. Stejným způsobem je požadováno přihlašování studentů k nepovinným konzultacím (budou realizovány formou přednášek),  k 2. povinnému soustředění, k zápočtu a ke zkoušce (po vypsání jednotlivých termínů na intranetu FAST).

Soustředění a konzultace

Zimní semestr
24. září 2021 povinné soustředění, podmínky, osnova
15. října 2021 konzultace, přednáška (14:00, Z108)
5. listopadu 2021 konzultace, přednáška (14:00, Z108)
3. prosince 2021 konzultace, přednáška (14:00, Z108)
4 a 5 . prosince 2021 povinné soustředění, laboratoře (9:00 až 13:00, Z104)

 

Povinná soustředění

  1. První soustředění proběhne v pátek 24. 9. 2021 (14:00 – 15:50), v učebně Z108 v budově FAST VUT Žižkova 17.
    Náplň soustředění: Úvodní informace a organizační pokyny; Osnova předmětu; Návod k řešení vybraných příkladů z kontrolních testů.
  2. Druhé soustředění (v rozsahu 4 hodin) proběhne ve studentské laboratoři Z104 v termínech: 4 a 5. 1. 2022 (úterý a středa 9:00 až 13:00). Před Vánocemi 2021 budou vypsané 2 termíny pro praktikum, student si zvolí pouze jeden z nich a přihlásí se. Termín v laboratoři je povinný pro všechny studenty a je současně podmínkou pro udělení zápočtu.

Získání zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování 4 kontrolních testů (rukou), absolvování soustředění ve fyzikální laboratoři a odevzdání dvou vypracovaných protokolů z odměřených úloh.

Zkoušky

budou vypsané v dostatečném počtu ve zkouškovém období. Před každou zkouškou bude ve stejném termínu vypsán i zápočtový termín, kde budou mít studenti možnost odevzdat veškerou dokumentaci k zápočtu a následně budou připuštěni ke zkoušce. Je potřeba se přihlásit k zápočtovému i zkouškovému termínu.

 

Zkouškové období: 3. 1. až 4. 2. 2022           všechny ročníky BSP SI a GK v KFS

Zkouška z předmětu Fyzika (BBA001) má dvě části: a) 4 příklady (písemné zpracování-60 min), b) 4 teoretické otázky (písemné zpracování) s ústní částí. Každý příklad i teoretická otázka se hodnotí max. 10 body.  Z každé písemné části (příklady a teorie) je třeba získat min. 20 bodů.

Zkušební termíny budou vypsány na fakultním intranetu, ve zkouškovém období zimního semestru od 3. 1. 2021 do 4. 2. 2021 a v termínu stanoveném pro plnění zbývajících studijních povinností ve školním roce 2021/2022.

 

Garantem pro zabezpečení výuky Fyziky I (BBA001) byl stanoven (vede soustředění, konzultuje, opravuje testy a zkouší):

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.
Ústav fyziky FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
Tel.č.: 541 147 663
E-mail: kusak.i@fce.vutbr.cz
Sekretariát Ústavu fyziky:
Tel.č.: 541 147 651

V Brně dne 1. 9. 2021
Na webu publikováno: 1. 9. 2021