BBA002 Videa – Laboratoře

Distanční průběh laboratoří Ústavu fyziky – návody (pdf)

Distanční průběh laboratoří Ústavu fyziky – návody (video)

 

9.1 Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti

9.2 Frekvenční analýza zvuku

11.1 Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem

11.2 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti

11.3 Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou

11.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku

11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla

12.2 Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje